DOWNLOAD KGANTELE BY AMANTLE BROWN, MOD - MP3, MP4 & LYRICS

Kgantele Lyrics

Hake gopola sweety lovie vam
Hakie gopola Lerado la rona
Kare moya wame, wa tuthumala wa tshetha
Baby kare keetla, ke tio go bona kgantele
Kgantele, baby kgantele
Kgantele ke tio go bona kgantele
Core moya wame, o tuthumela tshethe
Baby kare ketla, ketlo go bona kgantele

Wa bona babe
Lerato le o mpgileng lona
Hake sa nagana
O duha ole dikakanyong
Iyo iyo o ntira ntilo
Gake sa kgonne o nagana selo, go tsogile kgaruru
Ya amaikutlo, ka mo gare gaka
Ka tuka, ka hisa
My heart is yours, you can’t take it
You can have it, can’t seem to turn it off

Ke go naya pelo yame
Ako o e tshware ka matsetseleko ka kopa
Wa itse tla e hapisitsswe
Kgantele, baby kgantele
Kgantele ke tio go bona kgantele
Core moya wame, o tuthumela tshethe
Baby kare ketla, ketlo go bona kgantele
Kgantele, baby kgantele
Kgantele ke tio go bona kgantele
Core moya wame, o tuthumela tshethe
Baby kare ketla, ketlo go bona kgantele

Look, I can’t wait to see you later on
I can’t wait to see what you putting on
Nna ke battle (..)
Nna ha ke kgone go thewa tsebe mare k emo tirong
Nna ke ipona ke mo dira
Ke ipona ke mo tamoka ka di body my babe
Ke phirima ke setla
Gonna make sure ke go roromisa mangole
Hello my babe, hello my babe
Ke go gopotse
Hello my babe, hello my babe
Ke go gopotse
Hello my babe, hello my darling
Ke go gopotse

Kgantele, baby kgantele
Kgantele ke tio go bona kgantele
Core moya wame, o tuthumela tshethe
Baby kare ketla, ketlo go bona kgantele
Kgantele, baby kgantele
Kgantele ke tio go bona kgantele
Core moya wame, o tuthumela tshethe
Baby kare ketla, ketlo go bona kgantele