DOWNLOAD BEFORE - MP3, MP4 & LYRICS

Before Lyrics

Before, before

(before) 
Bewungek' ukhulume ngami
ngale ndlel' okhuluma ngayo (before) 
Before bewungihlonipha (before) 
Bewuhlal' ungitjela njal'
ukuth' uyangthand
kodwa manje
sengiya' celela
kodwa manje angisatjelwa
sengiya' celela

ubobhasobha mah
uzoth' umunt' uyakuthanda
kant' uyakuhalela
uzoth' uthando
kant' inkanuko
koth' angakuthol' akufunayo
uthando lushabaalale nje ngama zolo ebon' ilanga
ngabe ng'sak fanalela

(before) 
Bewungek' ukhulume ngami
ngale ndlel' okhuluma ngayo (before) 
Before bewungihlonipha (before) 
Bewuhlal' ungitjela njal'
ukuth' uyangthand
kodwa manje
sengiya' celela
kodwa manje angisatjelwa
sengiya' celela

kanti yin' eyenz' ukuthi umuntu aqamb' amanga
sibadala masingaka, hay ungazodlala
mas' uthol' omuny' ongcono k'nam kumel' ukungitjele
thando lwami please ngicel' ungbuyisele
ngeke ngize ngivume
udlale ngemizwa yami
ngeke ngize ngivume
ngothando lwami
ngeke ngize ngivume
uchithe isikhathi sami
baning' abafuna lothando.

(before) 
Bewungek' ukhulume ngami
ngale ndlel' okhuluma ngayo (before) 
Before bewungihlonipha (before) 
Bewuhlal' ungitjela njal'
ukuth' uyangthand
kodwa manje
sengiya' celela
kodwa manje angisatjelwa
sengiya' celela