DOWNLOAD YE OBUA MI BY JOE METTLE - MP3, MP4 & LYRICS

Title Ye Obua Mi
Artists Joe Mettle
Genres Gospel
Country Ghana

Ye Obua Mi Lyrics

Miiwo mihiɛ nↄ makwɛ gↄji lɛ
Nɛgbɛ miyeliɛbuamↄ aaajɛ aba
Miyelikɛbuamↄ jɛↄ Yehowa
Mↄ ni bↄ ηwɛi kɛ shikpↄη ηↄↄ
Miiwo mihiɛ nↄ makwɛ gↄji lɛ
Nɛgbɛ miyeliɛbuamↄ aaajɛ aba
Miyelikɛbuamↄ jɛↄ Yehowa
Mↄ ni bↄ ηwɛi kɛ shikpↄη ηↄↄ

Ehaη oshane
Mↄ ni buↄ ohe lɛ, ewↄↄↄ wↄdↄi
Naa, mↄ ni buↄ Irael he lɛ
Ewↄↄↄ wↄdↄI , ni esaa awↄη gbi ko gbi ko
Yehowa aaabu ohe eebu ohe
Eeebu owala he shweshweeshwe
Eebu okpojee kɛ omlibaa he, kɛjɛ be nↄↄ mli
Kɛyaashi naanↄ fɛɛ
My help come from Jesus

Miiwo mihiɛ nↄ makwɛ gↄji lɛ
Nɛgbɛ miyeliɛbuamↄ aaajɛ aba
Miyelikɛbuamↄ jɛↄ Yehowa
Mↄ ni bↄ ηwɛi kɛ shikpↄη ηↄↄ

Ehaη oshane
Mↄ ni buↄ ohe lɛ, ewↄↄↄ wↄdↄi
Naa, mↄ ni buↄ Irael he lɛ
Ewↄↄↄ wↄdↄI , ni esaa awↄη gbi ko gbi ko
Yehowa aaabu ohe eebu ohe
Eeebu owala he shweshweeshwe
Eebu okpojee kɛ omlibaa he, kɛjɛ be nↄↄ mli
Kɛyaashi naanↄ fɛɛ

Ye obua mi, Ye obua mi
Ye obua mi, Ye obua mi
Boji mihiɛ nↄkamↄ
Ataa ye obua mi
Ye obua mi
Ye obua mi, Ye obua mi
Boji mihiɛ nↄkamↄ
Ataa ye obua mi
Ye obua mi, Ye obua mi
Ye obua mi, Ye obua mi
I have no one but you Jesus

Boji mihiɛ nↄkamↄ
Ataa ye obua mi
Ye obua mi
Ye obua mi, Ye obua mi
Ye obua mi, Ye obua mi
Boji mihiɛ nↄkamↄ
Ataa ye obua mi
Ye obua mi
Ye obua mi, Ye obua mi
Ye obua mi, Ye obua mi
Where will I be without you You Jesus
Boji mihiɛ nↄkamↄ
Ataa ye obua mi
I have no one but you Jesus
Ye obua mi, Ye obua mi
Ye obua mi, Ye obua mi
Boji mihiɛ nↄkamↄ
Boji mihiɛ nↄkamↄ
I have no one but you Jesus
Boji mihiɛ nↄkamↄ
Boji mihiɛ nↄkamↄ
Boji mihiɛ nↄkamↄ
Boji mihiɛ nↄkamↄ
Boji mihiɛ nↄkamↄ
Boji mihiɛ nↄkamↄ
Boji mihiɛ nↄkamↄ
Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi
I have no one but you Jesus
Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi

Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi
Ataa ye obua mi