DOWNLOAD AKHONAMANDLA BY JOYOUS CELEBRATION - MP3, MP4 & LYRICS

Akhonamandla Lyrics

Akhon’ amandla, aphilisayo
Sekufik’ amandla, akhululayo
Sekugcwele amandla, usekhona umdala wezinsuku
Sizwa kunyakaz’ amandla, uJehovah Ukhona la
Akhona amandla lapha, ayaphilisa nezifo zeminyaka
Sekufik’ amandla lapha, ayakhulula agqabula nezibopho
Yebo kugcwel’amandla, usekhona ovul’iminyango evaliwe
Kunyakaz’ amandla, ujehova ukhona la
Akhonamandla lapha
Usefikile usmakade uyazelapha zonke izifo
Akhonamandla lapha
Ayakhulula ayagqabula amaketangango obumnyama
Lalela, kulendawo kugcwel’ amandla
Usekhona uJehova igama lakhe
Lalela, sizwa nje kunyakaz’ amandla

Us’makade ukhona la
Akhona amandla
Akhonamandla lapha
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah Ukhona la

[CHORUS]
Akhon’ amandla
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah ukhona la
Akhon’ amandla
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah ukhona la
Akhon’ amandla
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah ukhona la

Akhona amandla, thatha nansinkululeko
Kunyakaz’ amandla, us’makade ukhona la
Akhona amandla okwelapha lesosifo sakho
Akhona amandla okukhulula lowomsebenzi wakho
Akhona amandla ukhona uS’makade, ukhona uS’makade
Ukhona uSmakade, ukhona uSmakade lapha

[CHORUS]
Akhon’ amandla
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah ukhona la
Akhon’ amandla
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah ukhona la
Akhon’ amandla
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah ukhona la
Akhon’ amandla
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah ukhona la