DOWNLOAD KULIGUGU KIMI BY JOYOUS CELEBRATION - MP3, MP4 & LYRICS

Kuligugu Kimi Lyrics

Kuligugu kimina njalo
Ukwaz' ukuthi nginomhlobo
Ongek' angishiy' um' izinsuku zinzima
Ohlal' ekhona uma ngimdinga ngempela
Umhlobo onguJesu
Umhlobo onguJesu
Kuligugu kimina njalo
Ukwaz' ukuthi nginomhlobo
Ongek' angishiy' um' izinsuku zinzima
Ohlal' ekhona uma ngimdinga ngempela

Umhlobo onguJesu
Umhlobo onguJesu
Umhlobo onguJesu
Umhlobo onguJesu

Jesu ungumhlobo wangempela
Lapho abantu bengijikela
Izivunguvungu zizintlangothi zonke
Lapho izitha zibhodla
Okwengenyama
Ziqond' ukungigwinya
Uthembisile Jesu
Uyohlal' unami njalo nje
Uthembisile Jesu
Uyohlal' unami njalo nje

Umhlobo onguJesu
Umhlobo onguJesu
Umhlobo onguJesu
Umhlobo onguJesu

Uphi umhlobo onjengaye?
Akajiki uhlal' ekhona
Uthembekile unothando lwaphakade
Thando lwakhe lujulile lubanzi
Uthembisile Jesu
Uyohlal' unami njalo nje
Uthembisile Jesu
Uyohlal' unami njalo nje

Umhlobo onguJesu
Umhlobo onguJesu
Umhlobo onguJesu
Umhlobo onguJesu
Umhlobo onguJesu
Umhlobo onguJesu

Uyohlal' unami njalo nje
Uyohlal' unami njalo nje
Uyohlal' unami njalo nje
Uyohlal' unami njalo nje
Uyohlal' unami njalo nje
Uyohlal' unami njalo nje