DOWNLOAD MOYA O MOKGETHWA BY JOYOUS CELEBRATION - MP3, MP4 & LYRICS

Moya O Mokgethwa Lyrics

Moya mokgethwa tla
Onkise theresong
Tla o mphe matla phokolong
Montlhabanedi tla

Moya mokgethwa tla
Onkise theresong
Tla o mphe matla phokolong
Montlhabanedi tla

Moya mokgethwa tla
Onkise theresong
Tla o mphe matla phokolong
Montlhabanedi tla

Mosupatsela tla
O mpuse timelong
Ke tla go reta godimong
O mphihlisitse kwa

Mosupatsela tla
O mpuse timelong
Ke tla go reta godimong
O mphihlisitse kwa
Mohlahli a bonang
Tsela mo lefsifsing
Moisa-batho- seeding,
Kwa nna ke kgopelang

Tla o mphe matla phokolong
Ke tla go reta godimong

Tla o mphe matla phokolong
Ke tla go reta godimong