DOWNLOAD NGOBEKEZELA BY JOYOUS CELEBRATION - MP3, MP4 & LYRICS

Ngobekezela Lyrics

Nkosi ngiqalil’uhambo lwakho
Olungiqondisayo, luvela ezulwini
Sengehlukene nezwe lokona
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela
Nkosi ngiqalil’uhambo lwakho
Olungiqondisayo, luvela ezulwini
Sengehlukene nezwe lokona
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela
Nkosi ngiqalil’uhambo lwakho
Olungiqondisayo, luvela ezulwini
Sengehlukene nezwe lokona
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela

Injongo yami ukuyihamba, lendlela
Ngihambe nawe Jehova, msindisi wami
Injongo yami ukuyihamba, lendlela
Ngihambe nawe Jehova, msindisi wami

Ngobekezela! Jesu Ngobekezela
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela

Ngizohlala, ngus’makade
Ibambelele
I Ngo Uthembekhile, Uthembekhile , Uthembekhile
Akaso… (?)
He will never leave you, nor forsake you
Your hands are prayed over
Your freedoms, your battles

Noma kwenyuka, Bambelela
Noma kwehlela, Qinisela
Zehl’ iinyembezii, Bambelela
Ungalahl’ ithemba
Noma kunzima, Bambelela
Sebekulahle bonke, Qinisela!
Sebekuyekile, Bambelela!
Ungalahl’ ithemba

Bekezela ukuyekile
Wethembekhile
Yeye akuyekele
His promises, are yes and amen
His promises, are yes and amen
Akaphoxi
Akayegi
Akahleki
Wethembekile , Wethembekile, Wethembekile
Unguthando unamandla

Ngobekezela! Jesu Ngobekezela
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela