DOWNLOAD INZIRA ZAWE BY KEILLA - MP3, MP4 & LYRICS

Title Inzira Zawe
Artists Keilla
Genres Gospel
Country Burundi

Inzira Zawe Lyrics

Ndaje ndi hano
Kumva icyo wampamagariye
Nteze ugutwi ngo unganirize
Ngenza uko ushaka
Byose ndabisize inyuma
Kuko k’ubuzima bwanjye

Ndaje ndi hano
Kumva icyo wampamagariye
Nteze ugutwi ngo unganirize
Ngenza uko ushaka
Byose ndabisize inyuma
Kuko k’ubuzima bwanjye

Mpa kugendera
Mu nzira zawe gusa
Mu nzira zawe gusa
Mpagarare ku masezerano yawe
Ku magambo twavuganye
Mpa kugendera
Mu nzira zawe gusa
Mu nzira zawe gusa
Mpagarare ku masezerano yawe
Ku magambo twavuganye

Mfata ikiganza Mwami
Intambwe zanjye uziyobore
Kuko iyo njya Mwami
Ni wowe uhazi
Ntamenye ko
Aho utaba ntabuzima
Mwami ndaje wese
Nkoresha icyo ugomba

Mpa kugendera
Mu nzira zawe gusa
Mu nzira zawe gusa
Mpagarare ku masezerano yawe
Ku magambo twavuganye
Mpa kugendera
Mu nzira zawe gusa
Mu nzira zawe gusa
Mpagarare ku masezerano yawe
Ku magambo twavuganye
(Nkoresha uko ugomba Mwami)

Muri byose nkora
Mubyiyumviro byanjye
Mwami njyewe wese nkomeza
Mubushake bwawe
Muri byose nkora
Mubyiyumviro byanjye
Mwami njyewe wese nkomeza
Mubushake bwawe
Muri byose nkora
Mubyiyumviro byanjye
Mwami njyewe wese nkomeza
Mubushake bwawe

Mpa kugendera
Mu nzira zawe gusa
Mu nzira zawe gusa
Mpagarare ku masezerano yawe
Ku magambo twavuganye
Mpa kugendera
Mu nzira zawe gusa
Mu nzira zawe gusa
Mpagarare ku masezerano yawe
Ku magambo twavuganye