DOWNLOAD CHAZURO NEHOPE BY KILLER T - MP3, MP4 & LYRICS

Title Chazuro Nehope
Artists Killer T
Genres Afrobeats
Country Zimbabwe

Chazuro Nehope Lyrics

Ndaitoti ndinoziva ndichida kuziviswawo
Zvakazenge zvoda kunditambudza
Koiko kuzonakidza kunoita musinanzwa
Unokanganwa nyangwe nhamo yawakaona

Ndikati mwari wangu itai ndiyambuka
Zvadzinenge ndidzo mhepo
Dzacho dzinondi tevera
Ndikati mwari wangu itai ndiyambuka
Zvadzinenge ndidzo mhepo
Dzacho dzinondi tevera
Wakuto kanganwa chazuro nehope
Moyo wangu waita ndishanduka
Kuto kanganwa chazuro nehope
Moyo wangu waita ndishanduke

Zvese zvandaironga pandanga ndinenzara
Zvese ndakazvi kanganwa pandakawana mwari
Kutokonganwa nyangwe kwandakabva
Kusaziva kuti kune akandichengeta
Kana kutaura kwavo kwaisava kwekushora
Vaingoda kundizivisa chete zvirimberi
Ini ndikati zvese,  izvozvo handinganzwi
Ndotora nzira yangu hona koyo ndiendesa

Ndikati mwari wangu itai ndiyambuka
Zvadzinenge ndidzo mhepo
Dzacho dzinondi tevera
Ndikati mwari wangu itai ndiyambuka
Zvadzinenge ndidzo mhepo
Dzacho dzinondi tevera
Wakuto kanganwa chazuro nehope
Moyo wangu waita ndishanduka
Kuto kanganwa chazuro nehope
Moyo wangu waita ndishanduke

Ishe zvamaka tirongera
Ndizvo zvati chafamba nazvo
Rwendo rwurefu asi tinosvika
Zvikanzi natsa kwawabva kwaunoenda husiku
Hapana chandai tomboziva kuti zvichazodai
Pakupanana mazano akira wosiya
Kana zvinhu zvorema mutunhu worema
Ishe tipeiwo mazano tisazokundika

Ndikati mwari wangu itai ndiyambuka
Zvadzinenge ndidzo mhepo
Dzacho dzinondi tevera
Ndikati mwari wangu itai ndiyambuka
Zvadzinenge ndidzo mhepo
Dzacho dzinondi tevera
Wakuto kanganwa chazuro nehope
Moyo wangu waita ndishanduka
Kuto kanganwa chazuro nehope
Moyo wangu waita ndishanduke

Zvese zvandaironga pandanga ndinenzara
Zvese ndakazvi kanganwa pandakawana mwari
Kutokonganwa nyangwe kwandakabva
Kusaziva kuti kune akandichengeta
Kana kutaura kwavo kwaisava kwekushora
Vaingoda kundizivisa chete zvirimberi
Ini ndikati zvese,  izvozvo handinganzwi
Ndotora nzira yangu hona koyo ndiendesa

Ndikati mwari wangu itai ndiyambuka
Zvadzinenge ndidzo mhepo
Dzacho dzinondi tevera
Ndikati mwari wangu itai ndiyambuka
Zvadzinenge ndidzo mhepo
Dzacho dzinondi tevera
Wakuto kanganwa chazuro nehope
Moyo wangu waita ndishanduka
Kuto kanganwa chazuro nehope
Moyo wangu waita ndishanduke