DOWNLOAD WA INE BY LESLIE - MP3, MP4 & LYRICS

Wa Ine Lyrics

Hmmm Leslie
Yea yea yeah, Ritaa
Kodi ndi ndani?
Ukuimba foni ukufuna chani?
Ukuti ndimusiye
Ukukamba zosatheka
Zoti undiopseza zokhazo sizitheka

Iweyo ndi ndani?
Umamuimbira foni ngati ndani?
Ukuzitaitsa nthawi
Kunyumba kwanga nkomwe iye ali

Amakonda tachitsikana
Anzako anandiuza
Ndimampatsa zomwe amafuna
Ndine amene amafuna
Ndimampatsa zomwe amafuna
Ndine amene amafuna

Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine
Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine
Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine
Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine
Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine
Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine

Akamabisa foni
Sudabwa iwe eh eh?
Adzakusiya
Akadzangotopa nawe eh eh

Phokoso la Chule
Sililetsa ng'ombe kumwa madzi
Lero ali ndi iwe, Mawa ali ndi ine
Ndi m'mene zinthu zikhalire

Amakonda mkazi wangwiro
Anzako anakunamiza
Ndimampatsa zomwe amafuna
Kukutaitsa Nthawi nzomwe akufuna
Ndimampatsa zomwe amafuna
Kukutaitsa Nthawi nzomwe akufuna

Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine
Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine
Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine
Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine
Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine
Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine

Ndithana nawe, nawe, musiye
Ndithana nawe, nawe, ndisiye

Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine
Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine
Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine
Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine
Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine
Uyu ndi wa ine, wa ine, wa ine