DOWNLOAD I BOLO WILI SAN FÈ BY LIL P - MP3, MP4 & LYRICS

Title I Bolo Wili San Fè
Artists Lil P
Genres Afrobeats
Country World

I Bolo Wili San Fè Lyrics

Iye ehhh 
I bolo wili sanfai n’ye
Iyeee ehhhh
I bolo wili sanfai n’ye
Tchie ni son na n’ye 
I bolo wili sanfai n’ye
GLM iyee ehh

Ou bolo kou ber ser dehh
Na dan na nunu ma Nunu ba ye 
Ne ko djon ko n’te se dehh 
Ko nouvelle géneration ya dan
Neggue makanaiw be bô Ne biyan 
Ne be fassi de bô bô bô bô bô

Neguezziw tchiaman be ne kô
Ne be to ka douman bô 
Djamah djamah be ne kô
A be se ka kaih i te ne fai
Sinon MC mannouw baih be petit fai
A be se ka kaih i te ne fai sinon … baih be pétit fai
Nko djon be ne fai un peu
Nka mannouw kou bolo wili sanfai ni n’ye
Nko djon be ne fai un peu
Nka fanouw kou bolo wili sanfai ni n’ye

I be se ka fô fi ma son n’ye 
Mais i be se ka nka maman fo n’ye
Maman kanye aïe 
Sinon djinè deni petit magne aïe
Tchiaman ye ne kailai ne y’ou labin
Ou baih be ka koulé tchiè ko petit

Dja ne te bin, I badon petit badi 
Ne be nunu baih, Petit magne mamè
Ko nunu chi te se ka ne bi mamè
Nko ne ben ka feu de là
Nunu baih ma se ne là
Ne y’ou baih lana feu de là
Ou ba don m’be trône kan
I te petit don Ou ba don petit nin ba don 
ni Pagala de ko Lil pani bô
Aya Nkamura  Aya  Aya Aya be ne kô
Ko … mannouw ko Lil P de

Ou bolo kou ber ser dehh
Na dan na nunu ma  Nunu ba ye 
Ne ko djon ko n’te se dehh 
Ko nouvelle géneration ya dan
Neggue makanaiw be bô Ne biyan 
Ne be fassi de bô bô bô bô bô

Neguezziw tchiaman be ne kô
Ne be to ka douman bô 
Djamah djamah be ne kô
A be se ka kaih i te ne fai
Sinon MC mannouw baih be petit fai
A be se ka kaih i te ne fai sinon, baih be pétit fai
Nko djon be ne fai un peu
Nka mannouw kou bolo wili sanfai ni n’ye
Nko djon be ne fai un peu
Nka fanouw kou bolo wili sanfai ni n’ye

Negguezzi ne te djô djô
Kunu ni bi te kelen ye 
Mannouw baih yo fô fô
Dani Che kale be n’kô
Pap Che a fô ou ye 
Nunu chi te se ka ne ladjô
Doni doni kônô nin be pan
Doni doni malienw denw be ne kô

Negguezzi ne ma djô
Ne ye fassi dron de bô
Malienw be nekô
Petit ni ma djô , M’be nka feu là
Fin o fin ye ne kala , Ou chi te se n’na
A fô k’ou ka boye 
Petit kaira Drogba ye
Rap kaira dakan ye 
Nun chi ma se ne là

Neggue djon be ni fô
Djon be ni donnn, Djon be ni fô
Lil P de ba donnn
Ou bolo kou ber ser dehh
Na dan na nunu ma Nunu ba ye 
Ne ko djon ko n’te se dehh 
Ko nouvelle géneration ya dan
Neggue makanaiw be bô Ne biyan 
Ne be fassi de bô bô bô bô bô

Neguezziw tchiaman be ne kô
Ne be to ka douman bô 
Djamah djamah be ne kô
A be se ka kaih i te ne fai
Sinon MC mannouw baih be petit fai
A be se ka kaih i te ne fai sinon baih be pétit fai
Nko djon be ne fai un peu
Nka mannouw kou bolo wili sanfai ni n’ye
Nko djon be ne fai un peu
Nka fanouw kou bolo wili sanfai ni n’ye