DOWNLOAD UBWUGAMO BY MANZI & EUNICE - MP3, MP4 & LYRICS

Ubwugamo Lyrics

Uwiteka unyingishe
Umpe n’ubwenge nkumenye
Uncishe mu nziba Yawe
Umpindurire umutima
Ucyeburire amaso yanjye
Kukureba
Uncishe mu nziba Yawe
Umpindurire umutima
Ucyeburire amaso yanjye
Kukureba

Ni wowe nizeye
Rutare rwanjye
We ngabo inkingira
Imyambi y’umwanzi
Nzaguma bugufi bwawe
Iminsi yose
Kuko umbe reye ubwugamo

Mana yanjye njye ndanduye
Oya sinkwiriye kukereba
Kubw’imbabazi ungirira
Wirengagiza amafuti
Maze nkakumva umbwira
Uti ni ni njyewe ukweza
Kubw’imbabazi ungirira
Wirengagiza amafuti
Maze nkakumva umbwira
Uti ni ni njyewe ukweza

Ni wowe nizeye
Rutare rwanjye
We ngabo inkingira
Imyambi y’umwanzi
Nzaguma bugufi bwawe iminsi yose
Kuko umbe reye ubwugamo

Nzaguma bugufi bwawe
Iminsi yose
Kuko umbe reye ubwugamo