DOWNLOAD MASSA'A - MP3, MP4 & LYRICS

Title Massa'a
Artists
Genres Folk
Country Cameroon

Massa'a Lyrics

Truuuue village
Ehé éhé ééhé .... Yélélélé lélé lélécccccc
(mama ééé massa toi ma chérie éeee chérie ééeee kèm kèm
Mama éeee massa  nguè youh neumou éeee,  yo pon' ah éeee mami kèm kèm
Éééé, ééé ééé oulouloulou...)
  Meu pê tcheun mudchueu à yé ou àh pin Seu ,
meu pê tcheun mudchueu à yé ou àh pin Seu
Mudchueu pâ wou mbâ pon pon tê tchié chocolat
mudchueu pâ wou mba pon nguê lê alleluia
Oooh nguê nkwongne nkwongneoooh
yo pon tê tchié nkap!
ngwangne ngwangne yo pon tè tchié nkap
Oooh nguê nkwongne nkwongneoooh
yo pon tè tchié nkap iiiih,  
nwangne ngwangne  yo pon tê tchié nkap.
(mama ééé massa toi ma chérie éeee chérie ééeee kèm kèm
Mama éeee massa  nguè youh neumou éeee,  yo pon' ah éeee mami kèm kèm
Éééé, ééé ééé oulouloulou...)
On s'est vu au Kongo,
vu au kongo ooooh  
yélé! Yélélélélélélé
Tu seras ma go ,
tu seras na gooooh
yélé! yélé! yélé!
Chwan ne chwan ne chwan ne
Chwan ne chwan ne chwan ne  
Wékélé wékélé wékélé
Wékélé wékélé wékélé
Chwan neu chwan neu chwan neu
Chwan neu chwan neu chwan neu
Wékélé wékélé wékélé!
oh Na tondi waaaah
(mama ééé massa toi ma chérie éeee chérie ééeee kèm kèm
Mama éeee massa  nguè youh neumou éeee,  yo pon' ah éeee mami kèm kèm
Éééé, ééé ééé oulouloulou...)
Yéma yéma yemaaaa yéma!
Yéma yéma ou lè alléluia
Yéma yéma yémamaaaa yéma!
Yéma yéma ou lè alléluia
Chwan ne chwan ne chwan ne
Chwan ne chwan ne chwan ne  
Wékélé wékélé wékélé
Wékélé wékélé wékélé
Chwan neu chwan neu chwan neu
Chwan neu chwan neu chwan neu
Wékélé wékélé wékélé
Wékélé wékélé wékélé oh!
Na tondi waaaah
(mama ééé massa toi ma chérie éeee chérie ééeee kèm kèm
Mama éeee massa  nguè youh neumou éeee,  yo pon' ah éeee mami kèm kèm
Éééé, ééé ééé oulouloulou...)
Animation:
thin ndhin thin éééé
ou lom ndomdji ndon éhé!
Ou lom kèlon ehé éhé .
Mamiééé youock hè pâ pê yééé
Ou lom ndomdji ndon ééé
ou lom kèlon tchidin éhé épée