DOWNLOAD UDEME BY MERCY CHINWO - MP3, MP4 & LYRICS

Udeme Lyrics

(EeZee Concepts)

Di se s’ima anam o
Ah, ah, ah, oh, oh, oh, oh, oh
Uh, uh, uh, uh, uh, uh
Oh, oh, oh, oh, oh

Ah, ah, ah, oh, oh, oh, oh, oh
Uh, uh, uh, uh, uh, uh
Oh, oh, oh, oh, oh

Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Okposong abasi o
Amenam mi mboho
Ekamba abasi o, Sosogno

Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Ima, ima, ima mfo Awa
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, Udeme mmi o
Udeme mmi o, Sosogno
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, Udeme mmi o
Udeme mmi o, Sosogno

Oh, oh, oh, oh
Afo amenam mi mboho
Oh, oh, oh, oh
Se nagna afo asuk
Nam mi nsak imum

Oh, oh, oh, oh, oh
Uh, uh, uh, uh, uh, uh
Oh, oh, oh, oh, oh
Anam akpaniko o

Oh, oh, oh, oh, oh
Uh, uh, uh, uh, uh, uh
Oh, oh, oh, oh, oh
Eyeneka

Di se s’ima nam o
Di se s’ima nam
Di se s’ima nam o
Di se Ima Jesus

Awawak awawak, awawak o awawak o
Awawak, awawak k’idem mmi o 
(Ima Jesus)
Awawak awawak, awawak o awawak o
Awawak, awawak k’idem mmi o

Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Okposong Abasi o
Amenam mi mboho
Ekamba abasi o, Sosogno

Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Ima, ima, ima mfo Awa
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, Udeme mmi o
Udeme mmi o, Sosogno
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, Udeme mmi o
Udeme mmi o, Sosogno

Jesus, Afo ubiana k’owo
Ette usen nnan eyin
Afo ubiana k’owo

Mmi kpi dihi afo
Mme asua ekpe sak mi immum
Mme asua ekpe sak mi immum
Sosogno

Mmi kpi dihi afo
Mme asua ekpe sak mi immum
Mme asua ekpe sak mi immum
Sosogno

Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Okposong Abasi o
Amenam mi mboho
Ekamba abasi o, Sosogno

Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Ima, ima, ima mfo Awa
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, Udeme mmi o
Udeme mmi o, Sosogno
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, Udeme mmi o
Udeme mmi o, Sosogno

Do, la, ti, so, fa, Mi, so
Do, do, do, re, Mi, re, do, So
Mi, re, do, ti, la, so, fa, mi

Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, Udeme mmi o
Udeme mmi o, Sosogno
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, Udeme mmi o
Udeme mmi o, Sosogno

Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, Udeme mmi o
Udeme mmi o, Sosogno
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, Udeme mmi o
Udeme mmi o, Sosogno