DOWNLOAD IZULU BY MPUMI - MP3, MP4 & LYRICS

Izulu Lyrics

Ngike ngalibona izulu
Ngike ngalibona izulu
Ngalibona ngalibamba
Ngesandla sami

Ngike ngalibona izulu
Ngike ngalibona izulu
Ngalibona ngalibamba
Ngesandla Sami

Ukufa nokuphila kulelo limini
Ngihleli nje ngibala amagama akho
Ngihleli nje ngibala amagama akho

Ukufa nokuphila kulelo limini
Ngihleli nje ngibala amagama akho
Ngihleli nje ngibala amagama akho

Ngike ngalibona izulu
Nezithembiso zakho
Bengizokwakha umuzi nawe
Bengizimisele

Ngike ngalibona izulu
Nezithembiso zakho
Bengizokwakha umuzi nawe
Bengizimiselee

Dali nguwe lo nguwe lo
Dali nguwe lo nguwe lo
Ongincishi impilo nesandla sakho

Dali nguwe lo nguwe lo
Dali nguwe lo nguwe lo
Ongincishi impilo nesandla sakho

Izethembiso zakho kimi
Bezi zinhle bezi zinhle
Wangibamba wangibamba nge sandla
Wangibamba wangibamba nge sandla
Wathi "Baby" yabona la ngiyayfaka indandatho

Ngike ngalibona izulu lami
Izulu lami
Ngike ngalibona izulu lam
Nesithembiso sakho
Ngalibona ngalibamba ngesandla sami

Ngike ngalibona izulu
Izulu lami
Ngike ngalibona izulu
Izulu lami
Nesethembiso sakho
Ngalibona ngalibamba ngesandla sami

Ngike ngalibona izulu
Nesethembiso sakho
Bengizokwakha umuzi nawe
Bengizimisele

Ngike ngalibona izulu
Nesethembiso sakho
Bengizokwakha umuzi nawe
Bengizimisele bengizimisele
Bengizimisele bengizimisele
Bengizimiseeeeeeeeleeeee

Izulu lami
Bengizimiseeleeeee

Ngike ngalibona izulu
Elizoba duze nawe
Ngike ngalibona izulu
Elizoba duze nawe
Ngalibona ngalibamba ngesandla sakho

Ngike ngalibona izulu
Ngike ngalibona izulu ngalibona ngalibamba ngesandla sami
Bengizimisela bengimisela bengizimisela
Bengizokwakha umuzi nawe
Bengizokwakha umuzi nawe
Bengizimisele bengizimiseyiyeeelaaaa