DOWNLOAD NGIKHETHE KAHLE BY MR. MUSIC - MP3, MP4 & LYRICS

Title Ngikhethe Kahle
Artists Mr. Music
Genres Amapiano
Country South Africa

Ngikhethe Kahle Lyrics

Izandla zidluli khanda ngbong'abadala
Ngokungibon'isintomb'enhle kangaka
Ithe meyifik'ekhaya kwajabulu mama
Wathi mntanam'ukhethe kahle

Awubhek'ubuhle bayo ngath'unodoli
Namehlay'amancane ngathi ayiboni
Nomi khuluma nami yoni zothi
Ayi lomntanuyiphethe kahle

There's only one for me (Sthandwa sam, Bambo lami)
You're the only one for me (Sthandwa sam nguwe)
There is only one for me (Sthandwa sam bambola lami)
Aibo mina ngikhethe kahle

There's only one for me (Sthandwa sam, Bambo lami)
You're the only one for me (Sthandwa sam nguwe)
There is only one for me (Sthandwa sam bambola lami)
Aibo mina ngikhethe kahle

No turning back
No looking further
I love you girl
Through the stormy weather

Angsabhek'abanye mina ngiphelele
Ngithol'intomb'eyiphethe kahle
Shes everything engiyidingayo
Enhlizweni yami uyen'obusayo
Makukhona yena akukh'okushodayo
Aybo mina ngkhethe kahle

There is only one for me (Sthandwa sam bambo lami)
You the only one for me (Sthandwa sam nguwe )
There is only one for me (Sthandwa sam bambo lami)
Aibo mina ngikhethe kahle

There's only one for me (Sthandwa sam, Bambo lami)
You're the only one for me (Sthandwa sam nguwe)
There is only one for me (Sthandwa sam bambola lami)
Aibo mina ngikhethe kahle