DOWNLOAD UBOMI ABUMANGA BY MSAKI - MP3, MP4 & LYRICS

Ubomi Abumanga Lyrics

Bekukudala ngoko useneminqweno
Khawude uwele iblohho, uze nganeno
Bekukudala ngoko usenazinjongo
Khawude uwele iblohho, uze nganeno

Sasikhule sonke
Sphupha emazulwini
Scakamel'ilanga (Scakamel'ilanga)
Yiza ndikhumbuze
Ubomi abumanga

Asoze abekho ofana nawe
Ofana nawe, soze abakho
Asoze abekho ofana nawe
Ofana nawe soze abekho

Vul'amehlo ujonge
Noba akululanga
Ntaka zivukile
Ubomi abumanga
Izakhono zakho
Neziphiwo zakho
Azikuphelelanga
Ubomi abumanga

Zizokukhanyisela
Ibemhlophe indlela
Lizophum'ilanga (lizophum'ilanga)
Yiza ndikukhumbuze
Ubomi abumanga

Asoze abekho ofana nawe
Ofana nawe, soze abakho
Asoze abekho ofana nawe
Ofana nawe soze abekho

Asoze abekho ofana nawe
Ofana nawe, soze abakho
Asoze abekho ofana nawe
Ofana nawe soze abekho