DOWNLOAD NOMKITHA BY MUSA KEYS - MP3, MP4 & LYRICS

Nomkitha Lyrics

Ndibanjwa luvalo..., Xa ndibona wena
Andisakwazi nokuzi bamba.
Ndincuma kakhulu xa ndibona wena
Andali ndiyoyika..., Ukuthetha nawe
Kodwa Nomkhitha
Khand'nik'thuba, Ndithethe nawe Ohhh

Ndyak'cela mamela
Ngawe ndyaz'fela
Ngawe ndyaz'fela
Khawleza sondela
Khawleza sondela
Ndikthand'okwempela
Ndikthand'okwempela
Nomkhithakazi, Nomkhithakazi

Buyandiphambanisa ubuhle bakho
Intliziyo yam igcwelu'thando lwakho
Inkomo zikhona, baph'abazali bakho
Ndizimisel ukba ngumyeni wakho.
Ndyak'cela mamela
Ndyakcela mamela
Ngawe ndyaz'fela
Ngawe ndyaz'fela
Khawleza sondela
Khawleza sondela
Khawleza sondela
Ndikthand'okwempela
Ndikthand'okwempela
Nomkhithakazi, Nomkhithakazi
Nomkhithakazi, Nomkhithakazi

Ndyak'cela mamela
Ndyak'cela mamela
Ngawe ndyaz'fela
Ngawe ndyazfela
Khawleza sondela
Khawleza sondela
Ndikthand'okwempela
Ndikthand'okwempela
Ndyakcela mamela
Ndyakcela mamela
Ngawe ndyaz'fela
Ngawe ndyaz'fela
Khawleza sondela
Khawleza sondela
Ndikthand'okwempela
Ndikthand'okwempela
Nomkhithakazi, Nomkhithakazi