DOWNLOAD MY LOVE - MP3, MP4 & LYRICS

Title My love
Artists
Genres Slow
Country Cameroon

My love Lyrics

Mba mô na langi ndé éé

Dina lôngô éé

O bédima wonè éé

Na sengi pè éé miango môngô ôhh

O mundi wonè

Na mba mô ôoh na bwa bongô

Muléma éé mu sowa mba éé

Na mba mô ôoh na bwa bongo éé

Muléma éé mu sowa mba éé

Longè lami éé … La yônbô

Longè lami éé … la tukwa éé

Longè lami éé … La yônbô

Longè lami éé … la tukwa éé

Si tu crois en amour

Si tu crois en amour

Alors, Que ton cœur ne tremble pas

Si tu crois en amour

Si tu crois en amour

Alors, Que ton cœur ne tremble pas

Même si tes parents ne m’apprécient pas

Alors, Que ton cœur ne tremble pas

Tu remplis ma vie de bonheur

Alors que ton cœur ne tremble pas

Longè lami éé lâ yônbô

Longè lami éé lâ tukwa éé

Longè lami éé lâ yônbô

Longè lami éé lâ tukwa éé

Longè lami éé lâ yônbô

Longè lami éé lâ tukwa éé ayé éé

Et si l’amour était un rêve éé ooh

Et si l’amour était un rêve

J’aimerai y resté éé ooh

Longè lami éé lâ yônbô

Longè lami éé lâ tukwa éé

Longè lami éé lâ yônbô

Longè lami éé lâ tukwa éé

Longè lami éé lâ yônbô

Longè lami éé lâ tukwa éé ayé éé

Longè lami éé lâ yônbô

Longè lami éé lâ tukwa éé

Longè lami éé lâ yônbô

Ayé  éé lâ tukwa éé

My Darling … my love

I love you ohh longè lami

Longè lami éé lâ yônbô éé