DOWNLOAD IMIBUZO BY NATHI MANKAYI - MP3, MP4 & LYRICS

Imibuzo Lyrics

Uyenza b'hlung' intliziyo yam
Undenza ndizibuz' imibuzo
Ngeliny' ixesha sthandwa sam
Kuba ngathi awulbon' uthando lwam
Ngeliny' ixesha sthandwa sam
Ndiba ngazama, awubon' umzamo wam
Kodwa xa ndingekho phambi kwakho
Uyayazi kuba njani na
Kuba xa ungekho phambi kwam
Ndiyayazi kuba njani kum

[CHORUS]
Uyenza b'hlung' intliziyo yam
Undenza ndizibuz' imibuzo
Uyenza b'hlung' intliziyo yam
Undenza ndingalali ebusuku

Usakhumbul' uba
Kukh' izithembiso esazenzayo
Phambi komfundisi nabantu
Kuba wawuthe uzawuba nami
Noba kunjan, ebuhleni nasebubini
Ndiyamangala xa izaba nguwe lo
Ofun' uhamba
Ufun' uthath' intozakh' ugoduke
Ndiyamangala xa izawuba nguwe lo
Ufun' ugoduka
Ngenxa yoba ndingenamali

[CHORUS]
Uyenza b'hlung' intliziyo yam
Undenza ndizibuz' imibuzo
Uyenza b'hlung' intliziyo yam
Undenza ndingalali ebusuku
Uyenza b'hlung' intliziyo yam
Undenza ndizibuz' imibuzo
Uyenza b'hlung' intliziyo yam
Undenza ndingalali ebusuku

Yeyani? Yeyani ?
Lemibuzo ndinayo ngawe
Yeyani, yeyani na?
Kutheni ndizibuza le mibuzo

[CHORUS]
Uyenza b'hlung' intliziyo yam
Undenza ndizibuz' imibuzo
Uyenza b'hlung' intliziyo yam
Undenza ndingalali ebusuku
Uyenza b'hlung' intliziyo yam
Undenza ndizibuz' imibuzo
Uyenza b'hlung' intliziyo yam
Undenza ndingalali ebusuku