DOWNLOAD INTLIZIYO BY NATHI MANKAYI - MP3, MP4 & LYRICS

Intliziyo Lyrics

Kukh' indawo, intliziyo
Wayenz' uthixo yafihlakala

Angek' uzazi iingcinga zomntu
Neendlela zakhe zaziwa nguye
Angek' uzazi iingcinga zomntu
Neendlela zakhe ahamba ngazo

Kanti zisetshe wena, ngokwakho
Uhamba kanjani
Kanti zisetshe wena, ngokwakho
Uhamba kanjani

Undihlambe intliziyo
Ndingekalali kobu buthongo
Undihlambe ezonweni
Ndingekalali kobu buthongo
Angek' uzazi iingcinga zomntu
Neendlela zakhe zaziwa nguye
Angek' uzazi iingcinga zomntu
Neendlela zakhe ahamba ngazo

Kanti zisetshe wena, ngokwakho
Uhamba kanjani
Kanti zisetshe wena, ngokwakho
Uhamba kanjani
Ingakwenza uzibuz'
Imibuzo engaphendulekiyo
Ingakwenza ungalal' ebusuku
Ingakufaka ezintweni intliziyo yakho
Ingakufaka ezintweni intliziyo yakho
Kanti zisetshe wena, ngokwakho
Uhamba kanjani
Kanti zisetshe wena, ngokwakho
Uhamba kanjani

Lent' uyenzayo (Kanti zisetshe wena, ngokwakho)
Noba wenzani, uzenzela wena
Kanti zisetshe wena, ngokwakho
Uhamba kanjani
Kanti zisetshe wena, ngokwakho
Uhamba kanjani

Kukh' indawo, intliziyo
Wayenz' uthixo yafihlakala