DOWNLOAD NOMVULA BY NATHI MANKAYI - MP3, MP4 & LYRICS

Nomvula Lyrics

Ngeba s'yathandana
Uyal' uba sithandane, silal' emadongeni
Ndibanjwa nguwe
Uyal' uba sithandane, silal' emadongeni
Nguwe lo
Uyal' uba sithandane, silal' emadongeni
Ndenziwa nguwe
Uyal' uba sithandane, silal' emadongeni

Bazali bam, ndibizeleni uNomvula wam
Thethani naye, ithani imbi le ndawo enam
Bazali bam, ndibizeleni isithandwa sam
Yithani kuso, ithani imbi le ndawo enam
Sithandwa sam
Zalayish' imot' emasimini zalayisha
Oko ndilindile
Zalayish' imot' emasimini zalayisha
Sithandwa sam
Zalayisha imot' emasimini zalayisha
Akavel' uNomvula wam
Zalayish' imot' emasimini zalayisha

Ndiba ngathumel' abadlula ngendlela
Awuphenduli Nomvula wam
Ndiba ngathumela abahlobo bakho
Awuphenduli Nomvula wam
Ndiba ngathumel' abadlula ngendlela
Awubuyi Nomvula wam
Ndiba ngathumela abahlobo bakho
Awuphenduli Nomvula wam

Bazali bam, ndibizeleni uNomvula wam
Thethani naye, ithani imbi le ndawo enam
Bazali bam, ndibizeleni isithandwa sam
Thethani naye, ithani imbi le ndawo enam
Sithandwa sam
Zalayish' imot' emasimini zalayisha
Oko ndilindile
Zalayish' imot' emasimini zalayisha
Sithandwa sam
Zalayisha imot' emasimini zalayisha
Akavel' uNomvula wam
Zalayish' imot' emasimini zalayisha

Sithandwa sam
Zalayish' imot' emasimini zalayisha
Oko ndilindile
Zalayish' imot' emasimini zalayisha
Sithandwa sam
Zalayish' imot' emasimini zalayisha
Oko ndilindile
Zalayish' imot' emasimini zalayisha