DOWNLOAD NOM WAM - MP3, MP4 & LYRICS

Nom Wam Lyrics

A nom wom he one ve
A nom wome he woyi djé
Onga djo na woke é nfe
Onga djo na woke é me nnem
(Koko ho za Ñnoñ ma he a o ho
He he kele é ma)×2

[REFRAIN]: x2
A moé wo ligue me he
(Wo ligue me he za)
Wo ligue mé
(Wo liguebme he za)

Za ñye aye volo ma
Ñnem onga toé miñtsié he he
Ho ho ma ñnem he
(Ko ko ho zaa ñnoñ ma he a oh ho
He he kele é ma)×2

REFRAIN2
Okañ a zene
(Wo ligue me he za)
Okañ a zene ho
(Wo ligue me é za)
Bia okañ a zene

A bele me nnem ho)×3
Mone fame a bele me nnem ha

Okañ a zene  ×3
(Wo ligue me he za)
Madjone okañ a zene

Abele me nnem ho x3
Mone fame abele me nnem ha