DOWNLOAD NJABULO BY NOMCEBO ZIKODE - MP3, MP4 & LYRICS

Njabulo Lyrics

Wena ubona injabulo 
Ubabaza ubuhle 
Khephi ikhona indaba 
Esenhiizweni

Wena ubona injabulo 
Ubabaza ubuhle 
Khephi ikhona indaba 
Esenhiizweni

Inhiliziyo yami ibalisa njalo
Inhliziyo yami ikhala njalo
Inhiliziyo yami ibalisa njalo
Inhliziyo yami ikhala njalo

Inhliziyo yami
Inhliziyo yami
Inhliziyo yami
Inhliziyo yami

Wena ubona injabulo 
Ubabaza ubuhle 
Khephi ikhona indaba 
Esenhiizweni

Wena ubona injabulo 
Ubabaza ubuhle 
Khephi ikhona indaba 
Esenhiizweni

Inhiliziyo yami ibalisa njalo
Inhliziyo yami ikhala njalo
Inhiliziyo yami ibalisa njalo
Inhliziyo yami ikhala njalo

Inhliziyo yami
Inhliziyo yami
Inhliziyo yami
Inhliziyo yami

Wena ubona injabulo 
Ubabaza ubuhle 
Khephi ikhona indaba 
Esenhiizweni

Wena ubona injabulo 
Ubabaza ubuhle 
Khephi ikhona indaba 
Esenhiizweni

Yiii, yiiii
Yiii, yiiii
Yiii, yiiii
Yiii, yiiii

Wena ubona injabulo 
Ubabaza ubuhle 
Khephi ikhona indaba 
Esenhiizweni

Wena ubona injabulo 
Ubabaza ubuhle 
Khephi ikhona indaba 
Esenhiizweni

Inhiliziyo yami ibalisa njalo
Inhliziyo yami ikhala njalo
Inhiliziyo yami ibalisa njalo
Inhliziyo yami ikhala njalo

Inhliziyo yami
Inhliziyo yami
Inhliziyo yami
Inhliziyo yami