DOWNLOAD PONCE PILATE - MP3, MP4 & LYRICS

Title Ponce Pilate
Artists
Genres Makossa
Country Cameroon

Ponce Pilate Lyrics

Na mende bonguèlè nu sango na na si ma pula miambo eehh
Na mende bonguèlè nu sango na na si ma pula miambo eehh
Ponc’a pilat’o eehh, Ponc’a pilat’o eehh sangwa madèsi a timbi bwa yesu eehh
             ( Lyrics en lingala)

Na si ma pula miambo eehh 
Muna banga na si ma  pula bekwadi eehh 
          (Lyrics en Lingala)

Na ta na tondo oa na muléma mo oohh
Na nongo nyol’am nyèsè na bakè oa mo oohh
Na wèlisanè bédemo bongo ba bwam na ba bobé eehh
Na diya nde né o njenguèlè na o timsèlè ndola su eehh
Wèè wèè wèè ,soni soni eehh
               ( Lyrics en Lingala)

Na ta na tondo oa na muléma mo oohh
Na nongo nyol’am nyèsè na bakè oa mo oohh
Na wèlisanè bédemo bongo ba bwam na ba bobé eehh
Na diya nde né o njenguèlè na o timsèlè ndola su eehh
Wèè wèè wèè ,soni soni eehh
                 (Lyrics en  Lingala)
Papa ZOE solo (animation)

Na ta na tondo oa na muléma mo oohh
Na nongo nyol’am nyèsè na bola oa mo oohh
Na wèlisanè bédemo bongo ba bwam na ba bobé eehh
Na diya nde né o njenguèlè na o timsèlè ndola su eehh
Wèè wèè wèè ,soni soni eehh
Muléma mwami eehh wè èèhh
            (Lyrics en lingala)

Muléma mwami eehh
            (Lyrics Lingala)