DOWNLOAD TIGI BY SANDS - MP3, MP4 & LYRICS

Tigi Lyrics

Vani, vani, lalelelela
Udlala kabi um' udlala ngenhlitiyo
Ung'tsintsa kabi, um' utsints' imizwa yami
Udlala kabi uma uts' uyangtsandza
Keph' uts' angkhulume ng'tsini
Uma song'tsintsa le nalena

[CHORUS]
Inhlitiyo yam ishaya tigi gigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigigi

Vani, lalela, welelelele
Ngiva kumnandzi um' uva ligama lami
Uva kunjani uma ng'bita ligama lakho
Uva kunjani uma ngitsi ngiyakutsandza
Keph' uts' angkhulume ng'tsini
Mase utsintsa le nalena

[CHORUS]
Inhlitiyo yam ishaya tigi gigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigigi

Vani, lalela, welelelele
Ngiva kumnandzi uma ngiva l'gama lakho
Ngiva kumnandzi uma ng'bita ligama lakho
Ngiva kumnandzi uma uts' uyangitsandza
Uts' angkulume ng'tsini
Um' uvumelana nami

[CHORUS]
Inhlitiyo yam ishaya tigi gigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigi
Tigi tigi gigigi

Le nalena (tigi gigi)
Le nalena (tigi tigi gigi)
Ma 'sungtsintsa le nalena (tigi gigi)
Ma 'sungtsintsa le nalena (tigi tigi gigi)
Le nalena (tigi gigi)
Le nalena (tigi tigi gigi)
Ma 'sungtsintsa le nalena (tigi gigi)

Vani, baby (tigi tigi gigi)
Ungasabi k'lala lala lala
Ungasabi k'lala lala lala
Ungasabi k'lala lala lala
Ungasabi k'lala lala lala
Ungasabi k'lala lala lala
Vani, baby vani (tigi gigi)
Vani, baby vani (tigi tigi gigi)
Vani, baby vani (tigi gigi)
Tigi gigigi (tigi tigi gigi)
Vani, baby (tigi gigi)
Vani, baby (tigi tigi gigi)
Vani, baby (tigi gigi)
Tigi gigigi (tigi tigi gigi)
Ungasabi k'lala lala lala
Ungasabi k'lala lala lala
Ungasabi k'lala lala lala
Ungasabi k'lala lala lala
Ungasabi k'lala lala lala
Tigi gigigi