DOWNLOAD PRODUCT OF GRACE BY SHADE OSHOBA - MP3, MP4 & LYRICS

Title Product Of Grace
Artists Shade Oshoba
Genres Gospel
Country Nigeria

Product Of Grace Lyrics

[VERSE 1]
Moti shakolo
Ati komisile
Ati gbagbe mi
Ati romipin
Emi gangan tirorami pin
Moti shakolo
Ati komisile
Ati gbagbe mi
Ati romipin
Emi gangan tirorami pin
Amo labe akoso botiwun ko ri o
Anu wa miri

[CHORUS]
I’m a product of Grace. Yes
(I’m a product of Grace)
I’m a product of Grace
(I’m a product of Grace)
I’m a product of Grace
(I’m a product of Grace)
I’m a product of Grace
(I’m a product of Grace)

[VERSE 3]
Ofi oju anu wamiri
Ofi’fe pemi wa sile
Ofi oju anu wamiri
Ofi’fe pemi wa sile
O pe mi loruko mi ooooo
Afolashade!

[CHORUS]
I’m a product of Grace. Yes
(I’m a product of Grace)
I’m a product of Grace
(I’m a product of Grace)
I’m a product of Grace
(I’m a product of Grace)
I’m a product of Grace
(I’m a product of Grace)

Emi ashakolo
Mo wapada wajoba nile baba mi
Mafoju ano womi
Moti deni irapada,
Emi eni abata, abata,
Emi eni abata kafira ‘tupa wale
Anu lo yanju oro mi
Lo yanju oro mi
O pe mi loruko mi
Afolashade!

[CHORUS
I’m a product of Grace. Yes
(I’m a product of Grace)
I’m a product of Grace
(I’m a product of Grace)
I’m a product of Grace
(I’m a product of Grace)

Mo ri anu gba, Ire wa mi ri
(I’m a product of Grace)
It’s not by power, it’s no by might
(I’m a product of Grace)
Emi eni abata ka fi ra’tupa o wa mi ri o
(I’m a product of Grace)
I’m a product of Grace, yes
(I’m a product of Grace)
Product of Grace, grace
(I’m a product of Grace)
Ire wa mi, anu wa miri
(I’m a product of Grace)
Ife wa miri
I’m a product of Grace
(I’m a product of Grace)