DOWNLOAD UMUNTU W'IMBERE BY SHALOM CHOIR - MP3, MP4 & LYRICS

Title Umuntu W'Imbere
Artists Shalom Choir
Genres Gospel
Country Rwanda

Umuntu W'Imbere Lyrics

Nicyo gituma tudacogora gukora neza
Nubwo umuntu w’inyuma asaza
Ariko umuntu w’imbere ahora ahinduka mushya
Ariko umuntu w’imbere ahora ahinduka mushya
Mushya mushya mushya mushya
Nicyo gituma tudacogora gukora neza
Nubwo umuntu w’inyuma asaza
Ariko umuntu w’imbere ahora ahinduka mushya
Ariko umuntu w’imbere ahora ahinduka mushya
Mushya mushya mushya mushya

Ntidutinye ibyago
Kuko ariby’igihe gito
Imitima yacu ntitinye
Kuko umuntu w’imbere
Ashisha yumva
Ntidutinye ibyago
Kuko ariby’igihe gito
Imitima yacu ntitinye
Kuko umuntu w’imbere
Ashisha yumva

Stephan bamuteye amabuye
Mubigaragara byari byarangiye
Stephan bamuteye amabuye
Arararama areba mw’ijuru
Ariko umuntu w’imbere
Yarushijeho gukomera
Kuko yabonaga Imana
N’umwana wayo
Ariko umuntu w’imbere
Yarushijeho kuba muzima
Kuko yabonaga Imana
N’umwana wayo

Bivuze ngo umuntu w’inyuma
Ntasano afitanye n’umuntu w’imbere
Bivuze ngo umuntu w’inyuma
Ntasano afitanye n’umuntu w’imbere
Bivuze ngo umuntu w’inyuma
Ntasano afitanye n’umuntu w’imbere
Ntasano afitanye n’umuntu w’imbere
Ntasano afitanye n’umuntu w’imbere