DOWNLOAD NGIHAMBA NAWE BY SIMMY, SINO MSOLO - MP3, MP4 & LYRICS

Ngihamba Nawe Lyrics

Sidlala uma 
Chashelana mina nawe
Baningi abazamile ukuzibika

Kodwa mina ngiyala
Ngithi no no
They not man enough for me

Masambe sondela
Mina nawe sibe together, mmmh
Mina ngihamba nawe

Masambe sondela
Mina nawe sibe together mmmh
Mina ngihamba nawe

Bhuti ngihamba nawe
Ang'boni abanye
Mina ngihamba nawe
Bhuti ngihamba nawe
Ang'boni abanye
Kodwa bhuti mina ngihamba nawe

Sisiza
Sondela ntombazane
Ndiyakubiza
Xha ufuna ukuthetha nam

Sondela ndimamele
Xha ufuna ukuba nam
Ndizok'kwakhela ndilindele

Masambe sondela
Mina nawe sibe together mmmh
Mina ngihamba nawe
Masambe sondela

Mina nawe sibe together mmmh
Mina ngihamba nawe
Bhuti ngihamba nawe
Ang'boni abanye

Bhuti ngihamba nawe
Bhuti ngihamba nawe
Ang'boni abanye
Bhuti ngihamba nawe