DOWNLOAD NI YESU BY SIZE 8 REBORN - MP3, MP4 & LYRICS

Ni Yesu Lyrics

Ni Yesu, kweli ni Yesu
Ni Yesu, kweli ni Yesu
Ni Yesu, kweli ni Yesu
Ni Yesu, kweli ni Yesu
Hallelujah, He is worthy of all our praise
Hallelujah, He is worthy of all our praise
Hallelujah, He is worthy of all our praise
Hallelujah, He is worthy of all our praise
Celebrate, come on celebrate, Jesus
Celebrate, come on celebrate
He is worthy our praise
He is worthy our praise
He is worthy our praise
Ametenda, ametenda mema
Ameshinda, ameshinda vita
Bendera yake yapepea eeeh
Kwani kifo ameshinda eeeh
Bendera yake yapepea eeeh
Kwani kifo ameshinda eeeh
Ni Yesu, kweli ni Yesu
Ni Yesu, kweli ni Yesu
Ni Yesu, kweli ni Yesu
Ni Yesu, kweli ni Yesu
Hallelujah, He is worthy of all our praise
Hallelujah, He is worthy of all our praise
Hallelujah, He is worthy of all our praise
Hallelujah, He is worthy of all our praise
Celebrate, come on celebrate, Jesus
Celebrate, come on celebrate
He is worthy our praise
He is worthy our praise
He is worthy our praise
Makofi kama ameweza ametenda mema
Ameweza eeeh
Makofi kama ameweza ameshinda vita
Ameweza eeeh
Bendera yake yapepea eeeh
Kwani kifo ameshinda eeeh
Bendera yake yapepea eeeh
Kwani kifo ameshinda eeeh
Ni Yesu, kweli ni Yesu
Ni Yesu, kweli ni Yesu
Ni Yesu, kweli ni Yesu
Ni Yesu, kweli ni Yesu
Hallelujah, He is worthy of all our praise
Hallelujah, He is worthy of all our praise
Hallelujah, He is worthy of all our praise
Hallelujah, He is worthy of all our praise
Celebrate, come on celebrate, Jesus
Celebrate, come on celebrate
He is worthy our praise
He is worthy our praise
He is worthy our praise
Cheza
Ametenda mema
Ruka
Ameshinda vita
Vigelegele kwa Yesu
Vigelegele kwa Yesu
Ni Yesu, Baba ni Yesu
Ni Yesu, Baba ni Yesu
Ni Yesu
Ni Yesu, kweli ni Yesu
Ni Yesu