DOWNLOAD SOULEYMANE - MP3, MP4 & LYRICS

Title Souleymane
Artists
Genres Musique World
Country Cameroon

Souleymane Lyrics

Mulema  a tite iyo
Yeikètè e nde bolo
Di ma kanè nde loba di bolanè ko
Diwiyè mambenda mao ma nguinya
Di ma kanè nde loba di bolanè ko ya menè wowo
Nde ya be na di bo diboma
Bulu na mwèssè mo e nde bolo
O muwaso mwa sa la bunya
Bulu na mwèssè mo é nde bolo ya bo nden djangolo
Je na pè na di bo diboma
Djongèlè longo mo lé nde na o bolè biso
Alanè djanè ni mben’ango
Ebabad’a Bobé ne kolongon a ngonji wa bwa mba
Sisèlè mba ni mbenango wuma
Mulema e nde bolo
Yeikètè e nde bolo
Di ma kanè nde loba di bolanè ko
Diwiyè mambenda mao ma nguinya
Mo Dima kanè nde loba di bolanè kô ya menè wowo
Nde ya be na di bô diboma
Bulu mwèssè mo é nde bolo
O muwaso mwa da la bunya
Bulu na mwèssè mo é nde bolo ya bo nden wowo
Eyabe di bo diboma na
Ebandja o kusi weni da la
A massa osi loa pè na
Iyo o mbo’ango
To moto a sima pula pè da longo
A matel’angonde. Qui es-tu?
Souleymane, wa nu bi nguea malam oh
Kwala tè … kwala tè
Souleymane, wa nu bi nguea malam oh
Kwala tè … kwala tè
 
Ebol’ango bolo wana ô bi nde idiba tè
Siba dibô wengue
Souleymane wanu bi nguea malam, Kwala tè
Nga nu muna a ma senga
a lemba wa busa di wuta longo
Ebimbè e tubi di woto emana
A ngumo’oh na soï di wuta longo
Ô be so djangwa é Oï boka tom tom
Souleymane wa nu bi nguea malam oh
Kwala tè kwala tè
Ebol’ango bolo wana ô bi nde idibatè
Siba dibô wengue
Dibiyè la bwambo sèlè to senga
A kingu’a toil sèlè to senga
Ebandja djongo la makata é paka
Ndjong’a bekanga esi ma ny obè ngedi iba
Souleymane wanu bi nguea malam oh
Kwala tè kwala tè
Souleymane wanu bi nguea malam oh
Kwala tè kwala tè
Ebol’ango ben no wana O bi nde mulemba tè
Siba dibô wengue
Souleymane wanu bi nguea mala kwala tè
Nga nu muna a ma senga
Hu mota bobé  busa diwuta longo
Na nenè lambo é e nana
Mabola mongo ma nyakissanè nde bato
o pula nde nje é nana