DOWNLOAD SWEET MARY - MP3, MP4 & LYRICS

Title Sweet Mary
Artists
Genres Musique World
Country Cameroon

Sweet Mary Lyrics

O dangwa bosso o dangwa mbusa
N'do si bi wèni o mala no
Londo lé ndé boso di titi mbusa
N'do biya wèni o ma dangwa no na
Nin mboa ngo nyé ndé mboa su mo
Bongwa so mo na nginya é A muna ndéngè
Mo yoé ndutu mba
Nin mboa ngo nyé ndé mboa su mo
Wapè bongwa so mo na nginya é A muna ndéngè
mo yoé yé mba é senga lambo é

Ah té mba ndé mola
Longè mo léndé o londo kwala
Hmm mol'Emmanu, sénga lambo
Ah té mba ndé mola
Longè mo léndé o londo kwala

Ebolo é ma bo O'i ma solo ndabo
Ndé kè mbia mwé o njégèlè wa (Lu lu lu )
O bè pè tè so moto nu bi longè
Kè wa bongwa mbia mongo é (lu lu lu )

Nin mboa ngo nyé ndé mboa su mo
Wapè bongwa so mo na nginya é
A muna ndéngè (mo yoé ndutu mba o)
Nin mboa ngo nyé ndé mboa su mo
Wapè bongwa so mo na nginya È
A muna ndéngè (mo yoé yénè, nin nyèn nya nginya)

(Ah té mba ndé mola
Longè mo léndé o londo kwala)
Emmanu é o sénga lambo
(Ah té mba ndé mola
Longè mo léndé o londo kwala )

Na, di ni ya no tungè to moto a titi
A sango'a masoki o tomb'sè lambo o
Bona Tétè, ndutu é ma bwa dubè

Botéa na wèngè, o titi to lambo
Ain't nobody … Ain't nobody …Ain't nobody

Na, di ni ya no tungè to moto a titi ndabo
A sango'a masoki o tomb'sè lambo o
Bona Tétè, ndutu é ma bwa dubè

Botéa na wèngè, o titi to lambo
Ain't nobody… Ain't nobody… Ain't nobody

(Na mary), na mary wa (wa no tukwé )
Emmanu, o si tuko tè mola I to bunya

(Sweet Mary) i mama Mary ( wèlisanè) mama
Mambo ma longè mé no nika
O mèndè wèlisanè mba

Na mala Jédu mbalè
Na ma timba Jédu
Na mala Jédu mbalè
Na ma timba Jédu mbalè

Muto na bana mbongo wènguè
Ba timbi wolo wa, ba timbi tuba mila
Makom na mbia mwèssè wènguè
Mu linganè wa, sè lambo bobé i wèkè

Na mala Jédu mbalè na
Na ma timba Jédu woko mba
Na mala Jédu mbalé mboa sango'a mié
Na ma timba Jédu …