DOWNLOAD AKARAKA BY THE CAVEMEN - MP3, MP4 & LYRICS

Akaraka Lyrics

Aaa Akaraka oh, echi dị ime
Aaa Akaraka oh, echi dị ime
Onye ma kwa echi eh
Onye ma kwa echi eh
Ọ di n'aka oh
Ọ di n'aka Chukwu eh
Onye ma kwa echi eh
Onye ma kwa echi eh
Ọ di n'aka oh
Ọ di n'aka Chukwu eh
Aaa Akaraka oh, echi dị ime
Aaa Akaraka oh, echi dị ime
Onye ma kwa echi eh
Onye ma kwa echi eh
Ọ di n'aka oh
Ọ di n'aka Chukwu eh
Onye ma kwa echi eh
Onye ma kwa echi eh
Ọ di n'aka oh
Ọ di n'aka Chukwu eh
Onye ma , onye ma o
Aaa Akaraka oh, echi dị ime
Aaa Akaraka oh, echi dị ime
Onye ma kwa echi eh
Onye ma kwa echi eh
Ọ di n'aka oh
Ọ di n'aka Chukwu eh
Onye ma kwa echi eh
Onye ma kwa echi eh
Ọ di n'aka oh
Ọ di n'aka Chukwu eh
Onye ma o