DOWNLOAD ONE BY TIWA SAVAGE - MP3, MP4 & LYRICS

ONE Lyrics

Ododun la ri orogbo
Ododun la ri awusa
Ododun la ri omo obi lori igba
My life don betta
Ododun la ri orogbo
Ododun la ri awusa
Ododun la ri omo obi lori igba
My life don beta

Ti wan bani talo kole tuntun
I’m one of them
Ti wan bani talo ra moto bogini-bogini
I’m one of them
Ti wan bani talo’n shorire eeh
I’m one of them
Ti wan bani talo’n shorire eeeh
I’m one of them

Ohun toju tiri
Enu kole so
Enu kole so
Omo toba lagidi, efi were koh
Eho ho, efi were koh
Ohun toju tiri se, enu oleso
Yeh, enu oleso
Ti won ba lagidi, efi were toh
Yeah, efi were toh

Alakoko ata akoko oh
Onigbese mapa mi ooh
Shori ti mba yanju ooh
Lowo kan lan ma kawo ooh
Shori, moni oh oh, moni moni
“Ori” ori, oh oh, ori ori
Shori ti mba yanju
Ti mba se igba eti kanju mon
I’m one of them

Ododun la ri orogbo
Ododun la ri awusa
Ododun la ri omo obi lori igba
My life don betta
Ododun la ri orogbo
Ododun la ri awusa
Ododun la ri omo obi lori igba
My life don better

Ti wan bani talo kole tuntun
I’m one of them
Ti wan bani talo’n shorire e
I’m one of them
Ti wan bani talo ra moto bogini-bogini
I’m one of them
Ti wan bani talo’n shorire e
I’m one of them
Ti wan bani talo’n shorire e
I’m one of them

Emi nan, emi nan oh, I’m one of them
Emi nan, emi nan oh, I’m one of them
Iwo nan, iwo nan oh, you’re one of them
Iwo nan, iwo nan oh, you’re one of them

I’m, I’m, I’m one
I’m, I’m, I’m one
I’m, I’m, I’m one
I’m, I’m, I’m one
I’m, I’m, I’m one
I’m one of them

Ododun la ri orogbo
Ododun la ri awusa
Ododun la ri omo obi lori igba
My life don betta
Ododun la ri orogbo
Ododun la ri awusa
Ododun la ri omo obi lori igba
My life don better

I’m one of them
I’m one of them
I’m one of them
I’m one of them