DOWNLOAD LET ME GO BY TREVOR DONGO - MP3, MP4 & LYRICS

Let Me Go Lyrics

Paivepo ini newe tichipengesana
Dzamira tisvike pakafira sarungano
Kunongedzana ini newe tichipomerana
Kudakara moyo yedu yodumbirwa

Handisi inini
Ndakaita sarudzo kuti tisiyane
Ndiwe wakaenda, it wasn't me no
All l ever wanted is to love you
Yeah yeah

Ndinozivaaa
Waisada kuti ini ndiende
But you gotta let me go
Ndinoziva
Waisada kuti rudo rwupere
But you gotta let me go

Ndakumbira, ndisunungure
Ndiringe nzira yangu
Ndinange nzira yangu
Ndifambe nzira yangu
Ndisunungure
Ndiringe nzira yangu
Ndinange nzira yangu
Ndifambe nzira yangu

Ndakaedza kushingirira
Ndini ndega ndaifirira
Kuita sendichazvisungirira
But you still walked away

Ko kuti ndifare zvakaipei
Ndakakupa mukana
Wakaitei?
Iyeyi wandinaye atedzei
Ndisunungure
Ndisunungure

Ko kuti ndifare zvakaipei
Ndakakupa mukana
Wakaitei
Iyeyi wandinaye atadzei

Ndinoziva
Waisada kuti ini ndiende
But you gotta let me go

Ndinoziva
Waisada kuti rudo rwupere
But you gotta let me go

Ndakumbira, ndisunungure
Ndiringe nzira yangu
Ndinange nzira yangu
Ndifambe nzira yangu

Ndisunungure
Ndiringe nzira yangu
Ndinange nzira yangu
Ndifambe nzira yangu
Ndisiye ndiende
Ndinange nzira yangu
Ndinange nzira yangu

You gotta let me go
You gotta let me go
Ndinange nzira yangu
Ndinange nzira yangu

Ndisiye ndiende
Ndinange nzira yangu
Ndinange nzira yangu
You gotta let me go
You gotta let me go
Ndinange nzira yangu
Ndinange nzira yangu

Ndisiye ndiyende (Ndiringe nzira yangu)
Ndinange nzira yangu (Ndinange nzira yangu)
Ndinange nzira yangu (Ndifambe nzira yangu)
You gotta let me go (Ndinange nzira yangu)
You gotta let me go (Ndifambe nzira yangu)
Ndinange nzira yangu (Ndinange nzira yangu)
Ndinange nzira yangu (Ndifambe nzira yangu)

Ndinoziva
Waisada kuti ini ndiende
But you gotta let me go
Ndinoziva
Waisada kuti rudo rwupere
But you gotta let me go