DOWNLOAD ABAFITE IKIMENYETSO BY TUMAINI - MP3, MP4 & LYRICS

Title Abafite Ikimenyetso
Artists Tumaini
Genres Gospel
Country Rwanda

Abafite Ikimenyetso Lyrics

[VERSE 1]
Mvugishije umwirongi cyane
Torero mukomere
Icumbi ribaye amayobera
Amapfa afashe intebe

Abahinduye benshi
Mubihe bikomeye
Babitse ubutunzi bwabo
Ahatagera ingese
Abahinduye benshi
Mubihe bikomeye
Babitse ubutunzi bwabo
Ahatagera ingese

[CHORUS]
Kubw’imihigo myinshi mwahize
Ko mutazacogora
Nubwo amashyo yashira mu biraro
Mwizere isezerano
Nubwo banyiri icumbi bavuga
Ngo yaradutaye
Ariko bafite ikimenyetso
Mwizere isezerano

Kubw’imihigo myinshi mwahize
Ko mutazacogora
Nubwo amashyo yashira mu biraro
Mwizere isezerano
Nubwo banyiri icumbi bavuga
Ngo yaradutaye
Ariko bafite ikimenyetso
Mwizere isezerano

[VERSE 2]
Aho ndi ntera ndende
Amatage yaramfashe
Ubu singisura ubutayu
Ngo nduhuke umutima
Ubuzima bw’isi ya none
Buyobowe n’impiya
Abafite ikimenyetso cya
Amaraso ntimuzacogore

Aho ndi ntera ndende
Amatage yaramfashe
Ubu singisura ubutayu
Ngo mbohoke umutima
Ubuzima bw’isi ya none
Buyobowe n’impiya Oh oh
Abafite ikimenyetso cya
Amaraso ntimuzacogore

Intwari zarananiwe
Ubu nahintwarane
Abafite ikimenyetso
Ntimuzacogore
Intwari zarananiwe
Ubu nahintwarane
Abafite ikimenyetso (cya
Amaraso) ntimuzacogore

[CHORUS]
Kubw’imihigo myinshi mwahize
Ko mutazacogora
Nubwo amashyo yashira mu biraro
Mwizere isezerano
Nubwo banyiri icumbi bavuga
Ngo yaradutaye
Ariko bafite ikimenyetso
Mwizere isezerano.

Kubw’imihigo myinshi mwahize
Ko mutazacogora
Nubwo amashyo yashira mu biraro
Mwizere isezerano
Nubwo banyiri icumbi bavuga
Ngo yaradutaye
Ariko bafite ikimenyetso
Mwizere isezerano.