DOWNLOAD TUZAGUKUNDA ITEKA - MP3, MP4 & LYRICS

Title Tuzagukunda Iteka
Artists
Genres Gospel
Country Rwanda

Tuzagukunda Iteka Lyrics

Twakunze, tugikunda kandi tuzakunda ubuziraherezo
Sabira iyi si, sabira uru Rwanda
Kandi usabire umuryango wawe wakureze
Sabira abato, sabira urugano kandi usabire n’abakuru
Mbega ijuru ngo rirahirwa ryibarutse kizito
Twe n’ubwo udustgye irungu
Ususurukije ab’ ijuru
Kizito Mihigo, twakunze
Tugikunda kandi tuzakunda ubuziraherezo
Sabira iyi si, sabira uru Rwanda
Kandi usabire umuryango wawe wakureze
Sabira abato, sabira urugano kandi usabire n’abakuru

Mbega igitaramo gihire
Utaramanye n’lyagutoye
Utaramiye umubyeyi Mariya n’abamalayika, n’abataga
Kizito Mihigo, twakunze
Tugikunda kandi tuzakunda ubuziraherezo
Sabira iyi si, sabira uru Rwanda
Kandi usabire umuryango wawe wakureze
Sabira abato, sabira urugano kandi usabire n’abakuru

Mbega ururabo ruhimbaje kwateguwe
Mu ijuru, Kizito wakoreya imana
Yakwituye ibyiza
Kizito Mihigo, twakunze
Tugikunda kandi tuzakunda ubuziraherezo
Sabira iyi si, sabira uru Rwanda
Kandi usabire umuryango wawe wakureze
Sabira abato, sabira urugano kandi usabire n’abakuru

Intwali ntipfa
Umuhanzi ntapfa
Watuye mu mitima yacu, uzahora uri
Inganzo yacu
Kizito Mihigo, twakunze
Tugikunda kandi tuzakunda ubuziraherezo
Sabira iyi si, sabira uru Rwanda
Kandi usabire umuryango wawe wakureze
Sabira abato, sabira urugano kandi usabire n’abakuru

KMP ntipfa
Kizito Mihigo ntapfa
Kizito mihigo ntapfa asinzuriye
Mu initima y’abo yabereye urumuri
Kizito Mihigo, twakunze
Tugikunda kandi tuzakunda ubuziraherezo
Sabira iyi si, sabira uru Rwanda
Kandi usabire umuryango wawe wakureze
Sabira abato, sabira urugano kandi usabire n’abakuru

Ugiye heza, usanze abeza
Natwe tukiri mu rugendo tuzagu
Sanga aheza… mu mahoro adashira
Twongere dutaramane mu buzima
Budapfa, twongere dutaramane
Mu byishimo bihoraho twongere dutaramane
Kizito Mihigo, twakunze
Tugikunda kandi tuzakunda ubuziraherezo
Sabira iyi si, sabira uru Rwanda
Kandi usabire umuryango wawe wakureze
Sabira abato, sabira urugano kandi usabire n’abakuru