DOWNLOAD MU NGORO Y'IMANA (COVER) BY UNIVERSAL RECORD - MP3, MP4 & LYRICS

Title Mu Ngoro Y'Imana (Cover)
Artists Universal Record
Genres Gospel
Country Rwanda

Mu Ngoro Y'Imana (Cover) Lyrics

Mu ngoro y’imana haganje ibyiza
Mu ngoro y’imana duhora duseka
Mu ngoro y’imana duhora tuyisenga
Mu ngoro y’imana duhora tuyisingiza

Ntore z’imana nimwishime
Mwishimire mu ngoro ye
Aho mwinjira mwisanga
Mu ngoro ye harangwa ibyiza

Mu ngoro y’imana haganje ibyiza
Mu ngoro y’imana duhora duseka
Mu ngoro y’imana duhora tuyisenga
Mu ngoro y’imana duhora tuyisingiza

Yatweretse urukundo rwe
Igihe atanze umwana we
Ngo aducunguze amaraso ye
Mu ngoro ye harangwa ibyiza

Mu ngoro y’imana haganje ibyiza
Mu ngoro y’imana duhora duseka
Mu ngoro y’imana duhora tuyisenga
Mu ngoro y’imana duhora tuyisingiza

Ingabire y’uhoraho
Niyo ituma tumumenya
Tukamenya uwo yatumye
Tubwirijiwe na roho we

Mu ngoro y’imana haganje ibyiza
Mu ngoro y’imana duhora duseka
Mu ngoro y’imana duhora tuyisenga
Mu ngoro y’imana duhora tuyisingiza

Gyo nimujye mu mayira
Mushakashake abarushye
Mubinjize mu ngoro ye
Banywe ku mazi y’ubugingo

Mu ngoro y’imana haganje ibyiza
Mu ngoro y’imana duhora duseka
Mu ngoro y’imana duhora tuyisenga
Mu ngoro y’imana duhora tuyisingiza

Mu ngoro y’imana haganje ibyiza
Hari umubyeyi mariya
Uhora aduhamagara
Anaduhakirwa ubutitsa
Alleluya, alleluya, alleluya
Alleluya, alleluya, alleluya alleluyaa

Kristu yatsinze urupfu
Kristu ni muzima
Kristu yinjiye mu mva
Atabarukana isheja ashoreye intore za se
Alleluya, alleluya, alleluya
Alleluya, alleluya, alleluya alleluyaa

Kristu amaze gutanga
Shitani yakubise agatwenge
Yibwira ko uwo Yezu
Atazongera kwamamaza inkuru nziza
Alleluya, alleluya, alleluya
Alleluya, alleluya, alleluya alleluyaa

Dukunda umwana w’imana
Dukunde nyirimitsindo
Dukunde uwo indushyi
Zihora ziririmba kuko yazicunguye
Alleluya, alleluya, alleluya
Alleluya, alleluya, alleluya alleluyaa

Intwari yok u rugamba
Ni kristu wo ku musaraba
Wemeye kwitanga atuborana icyusa
Aducyura mu bwami
Alleluya, alleluya, alleluya
Alleluya, alleluya, alleluya alleluyaa