DOWNLOAD NGAI WA MITHENYA BY WILBERFORCE MUSYOKA - MP3, MP4 & LYRICS

Title Ngai Wa Mithenya
Artists Wilberforce Musyoka
Genres Gospel
Country Kenya

Ngai Wa Mithenya Lyrics

Ndalanitye ngona wendo waku kila muthenya kwakwa
Ndalanitye ngona wendo waku kila muthenya kwakwa
Ngetwia nukulye kithaitho kila muthenya kwaku
Ngetwia nukulye kithaitho kila muthenya kwaku
Ngai wa mithenya manyisya ngoo yakwa kukwenda
(Ngai wa mithenya manyisya ngoo yakwa kukwenda)
Wi ngai wa matuku, manyisya ngoo yakwa kukwenda
(Ngai wa mithenya manyisya ngoo yakwa kukwenda)
We niwe wi tei manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ngai wa mithenya manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ta vilivu mutume manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ngai wa mithenya manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ta avalamu ayiune mwana vundisya ngoo yakwa kukwenda
Ngai wa mithenya manyisya ngoo yakwa kukwenda
Zekoni sya venina ta anna mbundisye mwa kukwenda
Ngai wa mithenya manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ngai wa matuku, manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ngai wa mithenya manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ta sarah eh ngungu manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ngai wa mithenya manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ngai wa matuku, manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ngai wa mithenya manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ngungani ya minyambu manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ngai wa mithenya manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ta yovu mawisilo manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ngai wa mithenya manyisya ngoo yakwa kukwenda
Wamanyie ndesikie manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ngai wa mithenya manyisya ngoo yakwa kukwenda
Wambukililye ndetonya manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ngai wa mithenya manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ngai wa matuku, manyisya ngoo yakwa kukwenda
Ngai wa mithenya manyisya ngoo yakwa kukwenda

Yiulu wa itu nthi Yesu ninakunenevya
Yiulu wa itu nthi Yesu ninakunenevya
Yiulu wa itu nthi Yesu ninakunenevya
Yiulu wa itu nthi Yesu ninakunenevya
Yiulu wa itu nthi Yesu ninakunenevya
Yiulu wa itu nthi Yesu ninakunenevya
Yiulu wa itu nthi Yesu ninakunenevya
Yiulu wa itu nthi Yesu ninakunenevya
Yiulu wa itu nthi Yesu ninakunenevya