DOWNLOAD INA IYEZA BY ZAIN SA - MP3, MP4 & LYRICS

Ina Iyeza Lyrics

Khawundixelele
Bukhona ubomi obungenazo iingxaki?
Khawundixelele
Bukhona ubomi obungenazo iinzingo?

Obu bomi siphila kubo, bunokufa
Obu bomi siphila kubo kunegolo
Intlupheko Ezintliziyweni zethu
Ifun' ingoma eliyeza

Ina inah inah iyeza
Sela sela sela sela
Ina inah inah iyeza
Sela, sela, sela sela

Ina inah, inah iyeza
Sela, sela, sela sela
Ina inah, inah iyeza
Sela, sela, sela sela

Eh ehe eh

Khawundixelele bukhona ubomi obungenazo iingxaki?
Khawundixelele bukhona ubomi obungenazo iinzingo?
Obu bomi siphila kubo bunokufa
Obu bomi siphila kubo kunegolo
Intlupheko Ezintliziyweni zethu
Ifun' ingoma, eliyeza

Ina inah inah iyeza
Sela sela sela sela
Ina inah inah iyeza
Sela sela sela sela

Ina inah inah iyeza
Sela sela sela sela
Ina inah inah iyeza
Sela sela sela sela