DOWNLOAD NGQANGQA BY ZAIN SA - MP3, MP4 & LYRICS

Ngqangqa Lyrics

Hai! Akoneed uthethe baby
Ndibona ngalewey
Ond’jonge ngakhona
Ngala mehlo asekamereni
Andizuz’tsala nam
Amade ngawe tyala
Andizuz’tsala nam so
Mamela-mamela-mamela-mamela-mamela-mame la baby

Asambe asambe asambe
Asambe ngqangqa
Asambe ngqangqa
Kodwa singabuyi
Kodwa Singabuyi
Asambe asambe asambe
Asambe ngqangqa
Asambe ngqangqa
Kodwa singabuyi
Singabuyi
Kodwa Singabuyi
 
Asambe asambe asambe
Asambe ngqangqa
Asambe ngqangqa
Kodwa singabuyi
Kodwa Singabuyi

Singabuyi
Asambe asambe asambe
Asambe ngqangqa
Asambe ngqangqa
Kodwa singabuyi
Kodwa Singabuyi

Jonga-jonga-jonga-jonga
Xeleli tshomi zakho
Usayofuni mask
Isanertizer
Ukhapha lobhuti ondim
Mhlawmbi ungabuyi
Hleze ungabuyi
Jonga-jonga-jonga-jonga
Zthini iitshomi zakho
Zithi tshomyam le
Ayqhelanga uyenza lento
Zendikuphathe kahle
Hai rha azilsandibhanxi

Thina
Asambe asambe asambe
Asambe ngqangqa
Asambe ngqangqa
Masambe..eh
Kodwa singabuyi
Sizobuyelantoni thina
Kodwa Singabuyi
Asizobuya

Asambe asambe asambe
Asambe ngqangqa
Asambe ngqangqa
Kodwa singabuyi
Singabuyi
Kodwa Singabuyi
Asambe asambe asambe
Asambe ngqangqa
Asambe ngqangqa
Kodwa singabuyi
Kodwa Singabuyi

Asambe asambe asambe
Asambe ngqangqa
Asambe ngqangqa
Kodwa singabuyi
Kodwa Singabuyi