DOWNLOAD UMOYA WAM BY ZAIN SA - MP3, MP4 & LYRICS

Umoya Wam Lyrics

Thina kulo mhlaba, esiphila kuwo
Thina kukhon'izinto, esidlula kuzo
Silwa imfazwe, ikrele likamoya
Side siyogqabhuk'inyongo engcwabweni.

Thina sinentshaba esizaziyo nesingazaziyo
Hayi kwaye ayizontshaba zethu zodwa, ezifun usibona sibhubhile
Zintshaba zomama, notata, nenzala yazo
Ai, zintshaba zomama, notata, nenzala yazo (Nenzala yazo)

Ahh umoya wam ukrakra
(Ukrakra)

Thina sinentshaba esizaziyo nesingazaziyo
Hayi kwaye ayizontshaba zethu zodwa, ezifun usibona sibhubhile
Zintshaba zomama, notata, nenzala yazo
Ai, zintshaba zomama, notata, nenzala yazo
(Nenzala yazo)

Ahh umoya wam ukrakra
(Ukrakra)